شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال کیش


آدرس:جزیره کیش ـ فاز صنعتی 3 - میدان نوآوران - خیابان نفت - قطعه 76 و77

 

تلفن: 9314921- 4450346(98764+)

فکس:9317033(98764+)

<